ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಿನ್ನಾಭರಣಪರಿಯರಾದ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರಭರಣ ತಯಾರಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್.ಇನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ (10gm) ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ (1kg) ದರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು

ನಗರ: ಬೆಂಗಳೂರು
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 28600, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31200, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಮೈಸೂರು
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 28600, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31200, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಮಂಗಳೂರು
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 28600, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31200, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 28600, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31200, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಬೆಳಗಾವಿ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 28600, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31200, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಬಳ್ಳಾರಿ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 28600, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31200, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500

ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗಪುರ, ಪುಣೆ, ಜೈಪುರ

ನಗರ: ದೆಹಲಿ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29800, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 32000, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಮುಂಬೈ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29960, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 32300, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ನಾಗಪುರ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29960, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 32300, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಪುಣೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30100, 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 32540, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಜೈಪುರ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29800, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 32780, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು

ನಗರ: ಚೆನೈ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29150, 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30300, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಕೊಯಿಮತ್ತೂರು
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29150, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30300, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಹೈದರಾಬಾದ್
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29150, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30300, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಕೇರಳ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 28330, 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30320, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಮಧುರೈ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29150, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30300, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ರೂ. 39500

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸೂರತ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ

ನಗರ: ಅಹಮದಾಬಾದ್
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ರೂ. 29990, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ರೂ. 31080, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಸೂರತ್
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 29990, 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31080, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಭುವನೇಶ್ವರ
2ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ರೂ. 30580, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31450, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಚಂಡೀಗಡ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30050, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 31090, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ರೂ. 39500
ನಗರ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
22ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 30100, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ರೂ. 32540, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ರೂ. 39500

Read more about: gold finance news business silver
Have a great day!
Read more...

English Summary

Kannada Goodreturns is providing gold price in India herewith for our readers informational purposes only.