ಹೋಮ್  »  ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ (16th July 2019)

Jul 16, 2019
₹ 41.06 /Gram

ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲೂ ಏರು-ಪೇರುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರುಪಾಯಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರುಪಾಯಿ ಕುಸಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಒಂದೆ ರೀತಿಯಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ-(ಕೆಜಿಗೆ)

ಗ್ರಾಂ ಇಂದಿನ
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ನಿನ್ನೆಯ
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
1 ಗ್ರಾಂ ₹ 41.06 ₹ 41.06 ₹ 0
8 ಗ್ರಾಂ ₹ 328.52 ₹ 328.52 ₹ 0
10 ಗ್ರಾಂ ₹ 410.65 ₹ 410.65 ₹ 0
100 ಗ್ರಾಂ ₹ 4,106.50 ₹ 4,106.50 ₹ 0
1 ಕೆಜಿ ₹ 41,065 ₹ 41,065 ₹ 0

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ

ನಗರ 10 ಗ್ರಾಂ 100 ಗ್ರಾಂ 1 ಕೆಜಿ
ಚೆನೈ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಮುಂಬೈ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ದಹಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಕೋಲ್ಕತಾ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಬೆಂಗಳೂರು ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಹೈದರಾಬಾದ್ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಕೇರಳ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಪುಣೆ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಬರೋಡಾ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಜೈಪುರ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಲಕ್ನೋ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಕೊಯಮುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಮದುರೈ ನಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ವಿಜಯವಾಡಾದಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಪಾಟ್ನಾ ದಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಚಂದಿಗಡದಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಭುವನೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ನಾಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00

ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ

ದಿನಾಂಕ 10 ಗ್ರಾಂ 100 ಗ್ರಾಂ 1 ಕೆಜಿ
Jul 16, 2019 ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
Jul 15, 2019 ₹ 410.65 ₹ 4,106.50 ₹ 41065.00
Jul 13, 2019 ₹ 405.60 ₹ 4,056.00 ₹ 40560.00
Jul 12, 2019 ₹ 405.60 ₹ 4,056.00 ₹ 40560.00
Jul 11, 2019 ₹ 407.00 ₹ 4,070.00 ₹ 40700.00
Jul 10, 2019 ₹ 405.60 ₹ 4,056.00 ₹ 40560.00
Jul 9, 2019 ₹ 405.60 ₹ 4,056.00 ₹ 40560.00
Jul 8, 2019 ₹ 405.80 ₹ 4,058.00 ₹ 40580.00
Jul 6, 2019 ₹ 405.75 ₹ 4,057.50 ₹ 40575.00
Jul 5, 2019 ₹ 405.80 ₹ 4,058.00 ₹ 40580.00

ವಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ % ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ July 2019
 • ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ 1 ಕೆಜಿ
  1 st July ದರ Rs.40,578
  31st July ದರ Rs.40,580
  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ July Rs.41,065 on July 15
  ಕಡಿಮೆ ದರ July Rs.40,560 on July 9
  ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ/ಪ್ರದರ್ಶನ Rising
  % ಬದಲಾವಣೆ +0%
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ June 2019
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ May 2019
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ April 2019
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ March 2019
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ February 2019

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, ಲಿಕ್ಷಿಡಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹರಿವು ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಹುದು. ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ Greynium Information Technologies Pvt Ltd ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಭರಣದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮಾದಗಳಿಗೂ ನಾವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಯಾವುದೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಸಿಲ್ವರ್ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ನಗರಗಳು ರೇಟ್

Get Latest News alerts from Kannada Goodreturns

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more