ಹೋಮ್  »  ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ  »  ದಹಲಿ

ದಹಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ (15th June 2021)

Jun 15, 2021
71.90 /Gram -0.40

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ

ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಭಾಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ದಹಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ - ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ

ಗ್ರಾಂ ಇಂದಿನ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ನಿನ್ನೆಯ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
1 ಗ್ರಾಂ 71.90 72.30 -0.40
8 ಗ್ರಾಂ 575.20 578.40 -3.20
10 ಗ್ರಾಂ 719 723 -4
100 ಗ್ರಾಂ 7,190 7,230 -40
1 ಕೆಜಿ 71,900 72,300 -400

ದಹಲಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ(ಕೆಜಿಗೆ)ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ದಿನಾಂಕ 10 ಗ್ರಾಂ 100 ಗ್ರಾಂ 1 ಕೆಜಿ
Jun 14, 2021 719.00 7,190.00 71900.00 -400
Jun 13, 2021 723.00 7,230.00 72300.00 100
Jun 12, 2021 722.00 7,220.00 72200.00 -200
Jun 11, 2021 724.00 7,240.00 72400.00 1000
Jun 10, 2021 714.00 7,140.00 71400.00 0
Jun 9, 2021 714.00 7,140.00 71400.00 -300
Jun 8, 2021 717.00 7,170.00 71700.00 700
Jun 7, 2021 710.00 7,100.00 71000.00 -600
Jun 6, 2021 716.00 7,160.00 71600.00 0
Jun 5, 2021 716.00 7,160.00 71600.00 800

ವಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯ ಚಾರ್ಟ್

ಬೆಳ್ಳಿ ದರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆ

 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, May 2021
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿ
  1 st May ದರ Rs.67,500
  31st May ದರ Rs.72,000
  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ May Rs.74,000 on May 5
  ಕಡಿಮೆ ದರ May Rs.67,500 on May 1
  ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ/ಪ್ರದರ್ಶನ Rising
  % ಬದಲಾವಣೆ +6.67%
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, April 2021
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, March 2021
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, February 2021
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, January 2021
 • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ/ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, December 2020

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚವೇ ಸಂಚಲನೆಯುಂಟಾದರೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರುವವರೆಗೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜರೂಪದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ MCX (ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ) ಮೂಲಕ ಮಿಥ್ಯಾರೂಪದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಕಳುವಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರುಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಹುದು. ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ Greynium Information Technologies Pvt Ltd ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಭರಣದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮಾದಗಳಿಗೂ ನಾವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಯಾವುದೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

COVID-19
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಸಿಲ್ವರ್ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ನಗರಗಳು ರೇಟ್
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X