For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

2019ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ

|

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ 2019ರ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೋಲಿಕೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ:

ವಿವರಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19 (ರುಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2019-20 (ರುಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೂಲವೇತನ+ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ3,77,2003,77,200
ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಗಳು1,72,8001,72,800
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ5,50,0005,50,000
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ (ಕಳೆಯಬೇಕು)40,00050,000
ವೇತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ5,10,0005,00,000
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ14,50012,500
ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್012,500
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ14,5000
ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ @ 10%/15%-0
ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ-0
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ @4%14,5000
ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್5800
ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್15,0800
ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ15,080

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ 5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

 

ವಿವರಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19 (ರುಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2019-20 (ರುಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೂಲವೇತನ+ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ7,77,2007,77,200
ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಗಳು2,22,8002,22,800
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ10,00,00010,00,000
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ (ಕಳೆಯಬೇಕು)40,00050,000
ವೇತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ9,60,0009,50,000
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ1,04,5001,02,500
ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್00
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ1,04,5001,02,500
ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ @ 10%/15%00
ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ1,04,5001,02,500
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ @4%4,1804,100
ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್1,08,6801,06,600
ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ

2,080

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ 10 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 50 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ವಿವರಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19 (ರುಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2019-20 (ರುಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೂಲವೇತನ+ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ17,77,20017,77,200
ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಗಳು12,22,80012,22,800
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ30,00,00030,00,000
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ (ಕಳೆಯಬೇಕು)40,00050,000
ವೇತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ29,60,00029,50,000
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ7,00,5006,97,500
ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್00
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ7,00,5006,97,500
ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ @ 10%/15%00
ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ7,00,5006,97,500
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ @4%28,02027,900
ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್7,28,5207,25,400
ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ3,120

* ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು 40ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

* 5 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಆದಾಯ 6.5 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು 80C ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

2019ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ

ಈ ರಿಬೇಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವಂಥವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಶ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ.

English summary

Income Tax Calculation After Interim Budget 2019

Change in your tax liability can be explained further with the following examples, following the Interim Budget 2019.
Company Search
Enter the first few characters of the company's name or the NSE symbol or BSE code and click 'Go'
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more