ಹೋಮ್  »  ಕಂಪನಿ  »  Aagam Capital Ltd.  »  ಕೋಟ್ಸ್  »  ಬಲ್ಕ್(ದೊಡ್ಡ) ಡೀಲ್ಸ್
ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಕೆಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Aagam Capital Ltd. ಬಲ್ಕ್ ಡೀಲ್ಸ್, ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ ಇ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳು

Sep 17th 2019
ಡೀಲ್ ದಿನಾಂಕ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೆಸರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದರ(ರು.ಗಳಲ್ಲಿ)
Jul 01, 2015 B NISHA AJAYKUMAR BUBNA 39,000 36.25
Jul 01, 2015 S SANJAY GOVIND HARMALKAR 44,000 36.25
May 12, 2015 S MINAL KRISHNA KAMBLE 27,123 37.88
Dec 24, 2014 S WINSOME TRACOM PRIVATE LIMITED 2,40,000 110
Dec 24, 2014 B HARIDARSHAN SALES PVT LTD 2,40,000 110
Nov 25, 2014 B MALU FINANCIAL SECURITIES LTD 74,397 96.10
Nov 25, 2014 S KAUSHIK SHAH SHARES & SEC. LTD 75,000 96.10
Sep 11, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 27,647 120.98
Sep 11, 2014 S NARESH MANAKCHAND JAIN 25,005 121
Sep 01, 2014 S ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 41,479 120
Sep 01, 2014 B SANJAY GOVIND HARMALKAR 42,000 120
Aug 28, 2014 S ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 50,000 124.88
Aug 28, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 60,501 124.42
Aug 20, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 38,542 163.96
Aug 19, 2014 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 30,394 172
Aug 18, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 35,279 164
Aug 08, 2014 S SARITA GUPTA 27,000 169
Aug 08, 2014 S ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 27,000 162
Aug 08, 2014 B ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 27,000 169
Aug 08, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 27,000 162
Jul 31, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 33,000 170.83
Jul 11, 2014 B DHARA DEALERS PRIVATE LIMITED 30,000 174.33
Jul 10, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 29,454 172.42
Jul 07, 2014 B MONO HERBICIDES LIMITED 40,000 177.50
Jul 03, 2014 B IVORY CONSULTANTS PVT LTD 1,46,605 174.87
Jul 03, 2014 S EVERSIGHT TRADECOMM PRIVATE LIMITED 1,17,000 174.23
Jul 01, 2014 B IVORY CONSULTANTS PVT LTD 71,150 177.47
Jun 24, 2014 B MANAKCHAND JEEVRAJ JAIN 37,900 170.59
Jun 20, 2014 B ANIMESH K PATEL 30,000 159.75
Jun 05, 2014 S GAURAV AGARWAL 41,000 128
Jun 05, 2014 B NARESH MANAKCHAND JAIN 25,005 127.95
Jun 05, 2014 B HARSH JAIN 26,000 128
May 28, 2014 S ASHA SANJAY SHAH 41,466 121.72
May 20, 2014 S SUBHAS SASTRI 50,000 126
May 20, 2014 S ASHA SANJAY SHAH 52,786 126.51
May 20, 2014 B ASHA SANJAY SHAH 52,786 126
May 12, 2014 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 50,000 114.61
May 12, 2014 S ANIMESH K PATEL 31,973 114.12
May 09, 2014 B KAUSHIK SHAH SHARES & SEC. LTD 50,000 121
May 09, 2014 S PRASAD VITTHAL DIGHE 56,713 121
May 08, 2014 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 45,900 134.08
May 08, 2014 S NILIMA N PATIL 35,829 132.45
Apr 15, 2014 B ANIMESH K PATEL 36,223 172.04
Apr 10, 2014 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 38,074 150
Apr 09, 2014 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 65,403 149.95
Apr 04, 2014 B ASHA SANJAY SHAH 29,675 153.02
Apr 02, 2014 S Shailesh Khaitan 27,570 153.34
Apr 02, 2014 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 55,000 153.09
Mar 28, 2014 S PALAK COMMODITIES PRIVATE LIMITED 30,000 158.55
Mar 28, 2014 B PALAK COMMODITIES PRIVATE LIMITED 30,000 150.50
Mar 28, 2014 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 47,000 158.25
Mar 28, 2014 B ASHA SANJAY SHAH 65,000 158.26
Mar 27, 2014 S PALAK COMMODITIES PRIVATE LIMITED 30,000 144.97
Mar 27, 2014 B PALAK COMMODITIES PRIVATE LIMITED 30,000 128.50
Mar 27, 2014 S PRITESHKUMAR H SHAH 30,000 128.50
Mar 27, 2014 B PRITESHKUMAR H SHAH 40,000 144.76
Mar 26, 2014 S PRITESHKUMAR H SHAH 30,518 121.54
Mar 26, 2014 S HASMUKHBHAI MANILAL SHAH 50,000 115.04
Mar 07, 2014 S A KUMAR 36,789 120
Mar 07, 2014 B ASHA SANJAY SHAH 36,789 120
Mar 03, 2014 S M MATHIVANAN 29,789 120.75
Jan 10, 2014 S LILYGOLD MERCHANTS PRIVATE LIMITED 95,900 127
Jan 10, 2014 B PRITESHKUMAR SHAH 50,000 127
Jan 10, 2014 B HASMUKHBHAI MANILAL SHAH 1,02,968 127
Jan 03, 2014 B HASMUKHBHAI MANILAL SHAH 44,814 101.11
Jan 03, 2014 S M S VINOD KUMAR JAIN 25,483 105.05
Dec 20, 2013 B LILYGOLD MERCHANTS PRIVATE LIMITED 60,000 104
Dec 18, 2013 B LILYGOLD MERCHANTS PRIVATE LIMITED 57,195 105.03
Dec 18, 2013 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 38,000 105.04
Dec 17, 2013 B LILYGOLD MERCHANTS PRIVATE LIMITED 1,91,200 105.04
Dec 17, 2013 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 3,35,630 105.08
Dec 17, 2013 B BALMIKI AGENCIES PRIVATE LIMITED 1,53,000 105.16
Dec 06, 2013 B ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 47,000 119.93
Dec 06, 2013 S Lekhraj Lalwani 46,920 119.83
Dec 05, 2013 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 1,09,475 115
Dec 05, 2013 B WINSOME TRACOM PRIVATE LIMITED 1,39,100 114.99
Dec 03, 2013 S Lekhraj Lalwani 49,830 125.85
Nov 29, 2013 S Lekhraj Lalwani 46,000 130
Nov 28, 2013 B WINSOME TRACOM PRIVATE LIMITED 30,000 132
Nov 28, 2013 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 30,000 132
Nov 26, 2013 S Lekhraj Lalwani 36,000 131
Nov 25, 2013 B ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 40,000 129
Nov 25, 2013 S Lekhraj Lalwani 80,000 128.75
Nov 01, 2013 B PRITESHKUMAR SHAH 27,712 156.38
Oct 31, 2013 S ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 37,800 149
Oct 25, 2013 B SUNIL BABUBHAI MEHTA 35,000 155
Oct 25, 2013 S HASMUKHBHAI MANILAL SHAH 34,631 155
Oct 11, 2013 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 32,894 144.10
Sep 24, 2013 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 49,881 99.50
Aug 28, 2013 S MONO HERBICIDES PVT. LTD. 29,775 123
Aug 27, 2013 S ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 35,120 125.50
Jul 29, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 2,55,463 113.85
Jul 29, 2013 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 2,55,695 113.85
Jul 17, 2013 B Lekhraj Lalwani 1,13,750 108
Jul 17, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 1,15,000 108
Jul 12, 2013 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 49,905 105
Jul 12, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 94,000 105
Jul 11, 2013 S TECHMECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 30,000 102.95
Jul 11, 2013 B Lekhraj Lalwani 65,000 102.95
Jul 10, 2013 S TECHMECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 30,000 100.95
Jul 10, 2013 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 1,05,700 100.95
Jul 10, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 1,39,988 100.95
Jul 10, 2013 B LEKHRAJ LALWANI 1,00,000 100.95
Jul 09, 2013 B RAJESH KUMAR GUPTA 28,350 99
Jul 09, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 45,000 99
Jul 04, 2013 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 49,675 94
Jul 04, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 50,000 94
Jul 03, 2013 B MONO HERBICIDES PVT. LTD. 1,00,000 93.60
Jul 03, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 1,04,777 93.60
Jun 27, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 35,000 88.40
Jun 26, 2013 B MONO HERBICIDES LIMITED 38,242 85.01
Jun 26, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 79,500 85.85
Jun 20, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 40,000 82
Jun 18, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 29,493 81.60
Jun 14, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 44,000 78.92
Jun 12, 2013 B ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 35,000 79
Jun 12, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 1,25,000 79.50
Jan 30, 2013 S S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 78,000 106.08
Jan 30, 2013 B SAROJ SHYAMSUNDER CHANDAK 50,000 105.02
Mar 29, 2012 B ANIL KUMAR PATWARI 30,000 101
Mar 29, 2012 B M MATHIVANAN 29,789 101
Mar 29, 2012 B A KUMAR 36,789 104.02
Mar 29, 2012 S KHAZANA TRADELINKS LIMITED 1,06,789 102.04
Mar 23, 2012 S SPLENDOR VANIJYA PRIVATE LIMITED 29,295 100
Mar 19, 2012 S FOUNTAIN VANIJYA PRIVATE LIMITED 85,425 103.87
Mar 09, 2012 S IMPROVE COMMOTRADE PRIVATE LIMITED 35,059 94.85
Feb 09, 2012 B M S VINOD KUMAR JAIN 27,010 114
Feb 07, 2012 B M S VINOD KUMAR JAIN 35,363 110
Nov 28, 2011 S ARUN GUPTA HUF 25,000 77
Oct 31, 2011 B SARITA GUPTA 37,500 80.10
Oct 31, 2011 B ASHOK KUMAR GUPTA 42,500 80.10
Oct 31, 2011 B GAURAV AGARWAL 41,000 80.19
Oct 31, 2011 S HARIDARSHAN SALES PRIVATE LIMITED 1,25,000 80.13
Oct 20, 2011 B S R JUTE TRADERS PRIVATE LIMITED 17,30,862 78.15
Oct 20, 2011 S KATHOTIA ARTI R 2,30,000 78.15
Oct 20, 2011 S KATHOTIA RAKESH 5,65,000 78.15
Oct 20, 2011 S SUBHKAM PROPERTIES PRIVATE LIMITED 4,66,000 78.15
Oct 20, 2011 S SUBHKAM SECURITIES PVT LTD 2,63,412 78.15
Oct 20, 2011 S RAKESH S KATHOTIA HUF 65,000 78.15
Oct 20, 2011 S KAMLADEVI SUBHAKARAN KATHOTIA 1,41,997 78.15
Mar 24, 2011 B MULTIPLEX VYAPAAR PVT.LTD. 28,300 95.75
Mar 24, 2011 S GALLANTT METAL LIMITED 28,300 95.75
Mar 23, 2011 B SUBHKAM SECURITIES PVT LTD 2,63,412 91.40
Mar 23, 2011 S SUBHKAM VENTURES (I) PRIVATE LIMITED 2,63,412 91.40
Jan 31, 2011 S KEJRIWAL FINVEST PVT. LTD. 25,000 225.35
Jan 17, 2011 S KEJRIWAL FINVEST PVT. LTD. 25,000 265
Nov 09, 2010 B HARIDARSHAN SALES PRIVATE LIMITED 1,17,583 277.21
Nov 09, 2010 S WITHAL COMMERCIAL PVT LTD 49,385 277.52
Nov 09, 2010 S PR VYAPAAR PRIVATE LIMITED 55,000 277.09
Aug 11, 2010 B SUBHKAM VENTURES (I) PRIVATE LIMITED 1,16,412 994.30
Aug 11, 2010 S RAKESH KATHOTIA 71,044 994.30
Mar 06, 2009 S SARSWATI VINCOM LTD 34,000 156.42
Oct 16, 2008 B FANCY INVESTRADE PVT LTD 34,000 190
Oct 16, 2008 S ANSU COMMERCIAL PVT LTD 34,000 190
Mar 28, 2008 S MICRO MANAGEMENT LTD 1,00,000 419.39
Mar 26, 2008 B ANSU COMMERCIAL PVT LTD 30,000 438
Mar 26, 2008 S MICRO MANAGEMENT LTD 29,975 438
Mar 25, 2008 S MICRO MANAGEMENT LTD 60,000 460
Mar 24, 2008 B ANSU COMMERCIAL PVT LTD 90,000 484.16
Feb 20, 2008 B SUBHKAM CAPITAL INVEST. PVT LTD 50,000 1,059.88
Feb 20, 2008 S RAKESH S. KATHOTIA 61,300 1,060
Feb 13, 2008 B SUBHKAM STOCKS 25,000 1,139.50
Feb 13, 2008 S RAKESH S. KATHOTIA 25,000 1,139.50
Feb 12, 2008 B SUBHKAM CAPITAL INVEST. PVT LTD 27,000 1,239.13
Feb 05, 2008 B SUBHKAM CAPITAL INVEST. PVT LTD 1,00,000 1,249
Feb 05, 2008 S ARTI R. KATHOTIA 1,07,490 1,249
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more