Englishहिन्दी മലയാളം தமிழ் తెలుగు

ಭಾರತ

ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 7 ಕಂಪನಿಗಳು
ಫಾರ್ಚೂನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ 500 ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 7 ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ವಾ...
Fortune 500 7 Indian Cos Make It List


More Headlines